SGK İşveren Uygulamasında Değişikliğe Gidildi

10 Kasım 2015 Salı, 17:47
sgk işveren


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın (SGK) yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sekiz madde ile sunulan tebliğde yiyecek ve genç yardımı kısımlarında olan örneklerde değişikliğe gidildi. Yemek parası ve genç zammı hesaplarında kullanılan sistemde değişiklik yapıldı. Tebliğ ile değişiklik söz konusu olan diğer başka hususlar ise şu şekilde:
– Malûllük, ihtiyarlık ve ölüm sigortası primleri ile küresel sağlık sigortası primlerinin ödeniş şekli ve süresi.
– Küresel sağlık sigortası primlerinin hesaplanış şekli .
– Prim dökümanlarının ulaştırılma şekilleri ve bunların süresi.
– Kızağa çekilme ya da görevine sonuç verilmesinden daha sonra sorumluluklarına yeniden geri dönüşü yapılan kişilerin küresel sağlık sigortası primleri.

YİYECEK YARDIMI

İşveren Uygulama Tebliği’nin yiyecek paraları (yemek yardımı) tarafında belirtilen örnek şu şekilde değiştirildi:
” aylık net maaş fiyatı 2.000 TL olan (E) sigortalısına 2012 nin Nisan ayı dahilinde 300 lira gibi bir miktarda yemek parası yani yardımı ödendiği belirtilmiştir. (E) sigortalısının ilgili bu ayda hafta sonları (Cumartesi ve iş günleri) ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda aktif olarak çalışmadığı göz önünde bulundurulduğunda yemek parası adı kullanılarak yapılmış olan yardımlardan prime asal gelire bağlı olmak üzere elde edilecek toplam;
Net gündelik en az miktardaki para X yüzde 6 = Gündelik kural dışı tutar,
Yemek parası yardımı verilen toplam gün sayısı (Ay olarak aktif bir şekilde çalışılan gün sayısı) X Gündelik kural dışı tutar = Aylık kural dışı toplamı,
29,55 TL X yüzde 6 = 1,77 TL ( Gündelik kural dışı tutarı),
1,77 TL X 20 gün = 35,40 TL ( Maaş kural dışı tutarı)
300 TL-35,40 TL = 264,60 TL (Prime asal ödemeye ekstra olmak üzere edilecek yemek yardım parası)

Konuyu oylayın:

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir