22 Kasım 2015 ALES Sınavı – ÖSYM – Sorular ve Cevaplar

22 Kasım 2015 Pazar, 01:57


ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 22 Kasım 2015 saat 09.30’da gerçekleşmiş olan 2015 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi sınavı sona erdi. Saat 09.30’da başlayan sınav toplamda 2,5 saat sürdü. Sınav sonrası adaylar soruları tartışmaya başladılar. 
 
ALES sınavından kazanılan sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren üç sene süreyle geçerli olacaktır.
 
Sınav soruları ve cevap anahtarları ÖSYM açıklama yaptığında haberimizde güncellenecektir. Aynı zamanda bu bilgilere ÖSYM sitesinden ulaşılabilecektir.
 
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan testler soruldu. Sınavda uygulanacak testin sayısal kısmında 40 adet sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40 adet sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer verildi. Tüm adaylar, 4 testten, yüksek olarak hesaplanmasını diledikleri ağırlıklı puana uygun asgari olarak üçünü seçerek toplamda en aşağı 120 soru cevaplandırabilecekler. Adaylar diledikleri takdirde bütün testleri de cevaplandırma hakkına sahiptirler. Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) yeteneklerini ölçmeye ve belirlemeye çalışan sorulardan oluşuyor. Sayısal-2 testindeki sorular, Sayısal-1 testindeki sorulara göre daha üst seviyede sorulardan oluşmakta. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini tartmak amaçlı olan sorulardan oluşuyor. Her bir testteki sorular, belirli bir yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilikleri ve bilgileri belirlemeye yönelik değildir.
ALES SONUÇLAR NASIL HESAPLANACAK?
 
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin adaylara sunulduğu bu sınavın cevap kâğıtları (optik doldurma formları) ÖSYM tarfından optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorularda işaretledikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, her dört yanlış ise bir doğruyu götürcek ve böylece net sayısı hesaplanacaktır. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak katılımcıların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 farklı çeşitte ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan gözden geçirme analizlerinde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel olarak herhangi bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, o testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı farz edilecektir ve puan verilecektir.
ALES SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
 
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik / Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ( https://sonuc.osym.gov.tr ) internet sitesinden öğrenebileceklerdir. ÖSYM adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyeceğini bildirmektedir. İnternet sitesindeki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce yapılacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın kısımlarına ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıralamaları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini adayların hizmetine koymuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele eklenmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” çıkmaktadır.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Hakkında Bilgiler
 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için yollanacak adayların seçiminde, ilgili yönetimin kullanacakları puanları belirleyen bir sınavdır.
 
Sınavda elde edilen puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara sınava giren kişiler tarafından verilecektir.
 
Sınava; bir lisans programından mezun olma durumundakiler, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi almış olanlar kişiler başvuru yapabilirler.
 
Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanmaktadır. Sınav saat 09.30 ‘da başlayacak ve adaylara tanınan süre 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
 
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek’te (Kırgızistan) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saatiyle 09.30’da başlayacaktır.
 
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç sene müddetle geçerlidir.
 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde 100 üzerinden 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılmaktadır.
 
Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezî Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

Konuyu oylayın:

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir